Evenementen

Ontstaan vanuit de begeleiding van de autosport begeleiden we nu vele soorten evenementen. Hierbij valt te denken aan auto- en motorsportevenementen, trekker-trek wedstrijden, watersport activiteiten, wielerwedstrijden en tochten, schaatswedstrijden en tochten, paardensportevenementen, duursporten, wandel- en atletieksport, sporttoernooien, stadsfeesten, muziekfestivals tot 20.000 man publiek. Een van de sterkste kanten van Medical Team Nederland is de medische spoedhulpverlening bij evenementen op onverhard terrein. Voorbeeld zijn de 4WD-races op het strand, in zandafgravingen en ander onverhard terrein, waar gewone ambulances moeilijk kunnen komen. Ook op motor- en autocrossen is een 4WD-voertuig noodzakelijk.

Medical Team Nederland is de enige hulpverlener in Nederland die hiervoor het meest geƫigende voertuigenbestand heeft. Dit samen met hun mobiele traumakliniek maakt Medical Team Nederland een specialist in hulpverlening op onverhard terrein. Bovendien is de 4WD quad een ideaal voertuig om op spijkerbanden spoedhulp op het ijs te verlenen. In vergelijking met een sneeuwscooter heeft een quad meer voordelen.

Hulpverlening op het ijs

Medical Team Nederland is door jarenlange ervaring specialist in evenementen op natuurijs. Met een 4WD quad op spijkerbanden met brandcard-kar zijn we heel snel op de plaats van het ongeval. De quad is uitgerust met ambulancemateriaal waardoor we uitgebreide eerste hulp kunnen verlenen. Daarna kan er eventueel worden overgedragen op de ambulance overdracht plaats. Er is een mogelijkheid, afhankelijk van de grootte van de wedstrijd, meerdere teams in te zetten.

Watersport hulpverlening

De Broesdertrawler de Wetterblom, ruim 13 meter bij 4,1 meter, is een kruiser met een extra groot overdekt achterdek, waarop een complete polikliniek kan worden ingericht. Op het vergrote zwemplatform kan de quad vervoerd worden. Tevens is dit platform voorzien van een takelkraan waarmee slachtoffers en quad verplaatst kunnen worden. Ook kan een snelle rubberboot worden gebruikt, ook weer volledig uitgerust als ambulance, om een arts of verpleegkundige snel op de gewenste plek te krijgen.

Scholenvoorlichting en verkeersmarkten

Verkeersmarkten zijn bedoeld voor eersteklassers van het voortgezet (speciaal) onderwijs. Sommige scholen kiezen ervoor om ook de tweedeklassers te laten deelnemen. Een verkeersmarkt is afgestemd op de beleving van het verkeer van eersteklassers, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken hebben. Met de praktische opzet van een verkeersmarkt wordt bereikt dat de leerlingen sneller en grondiger zijn doordrongen van de betekenis van verkeersregels, van de noodzaak deze regels te kennen en van het belang van veilig verkeersgedrag (inclusief de afleiding door o.a. smartphones).

Tijdens een verkeersmarkt leggen de eersteklassers een circuit af langs verschillende organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. Bij elke organisatie brengen de leerlingen tussen 20 en 30 minuten door. Ze krijgen er voorlichting, doen er een test of nemen deel aan een workshop. Naast de rijinstructeurs van de SBV (verkeersquiz, alcoholparcours, waarneming en afleiding en/of remdemo) zijn ook aanwezig medewerkers van de politie, Medical Team Nederland (medilance), Veilig Verkeer Nederland (ogen- en reactietest), Chauffeursvereniging Friesland (grote truck met uitleg over de dode hoek), Fietsersbond, Oogvereniging (blinden en slechtzienden) en/of Hoor Friesland. Met de inzet van NS/ProRail kan soms spoorproblematiek in de buurt van sommige scholen ook worden meegenomen.