Hulpverlening

  • Home
  • /
  • Hulpverlening

Het Medical Team Nederland heeft zich al ruim 35 jaar bewezen van veel nut te zijn in de Nederlandse maatschappij, en, zoals de inspecteur van Volksgezondheid aangaf, in een belangrijke behoefte te voorzien. Uit de behandelingsstatistieken van de stichting blijkt, dat gemiddeld 90% van de ongevallen of consulten, ter plaatse of op de mobiele polikliniek c.q. mobiele basis, afdoende afgehandeld kan worden door de daar aanwezige arts en/of verpleegkundige. Slechts gemiddeld 10% van de behandelingsverzoeken per dag bij de medische posten van het betreffende evenement behoeven ambulancevervoer naar een naburig ziekenhuis. Ongeveer een even groot aantal kan met eigen vervoer naar het ziekenhuis.

Daarnaast is uit onderzoek duidelijk naar voren gekomen dat hoe sneller professionele medische zorg verleend wordt hoe groter het resultaat is: grotere kansen op genezing, minder sterfte, minder invaliditeit, snellere revalidatie, enz. Onlangs is uit onderzoek gebleken, dat snelle reanimatie en AED-gebruik (Automatische Externe Defibrillatie) heeft geleid tot aanzienlijk minder sterfte, invaliditeit, en veel kortere revalidatie. Het Medical Team Nederland beschikt over 8 AED’s en heeft bij elk evenement dat begeleid wordt een AED beschikbaar.

Voertuigen en materiaal

Alle medilances zijn volledig als ambulance ingericht, rekening houdend met het feit dat er meerdere patiënten per evenement behandeld kunnen worden zonder aanvulling van materiaal. Wij beschikken over een 4WD ambulance, geschikt voor onverhard terrein, waar gewone ambulances moeilijk kunnen komen. Daarnaast beschikken wij over drie Chevrolet ambulances (1x 4WD en 2x 2WD met aangedreven terreinbanden) en twee Volkswagen T5 ambulances. Ook de mobiele polikliniek bezit een volledige ambulance-uitrusting. Een rescue-quad kan ingezet worden: deze 4WD quad met kenteken is uitgerust als ambulance met een opvouwbare wervelplank en brandblussers voor wanneer de quad als eerste reddingsvoertuig ter plaatse moet zijn.

Op de afbeelding hieronder één van de twee Volkswagen ambulances die tot het wagenpark van het Medical Team Nederland behoren.

De Broesdertrawler de Wetterblom, ruim 13 meter bij 4,1 meter, is een kruiser met een extra groot overdekt achterdek, waarop een complete polikliniek kan worden ingericht. Op het vergrote zwemplatform kan de quad vervoerd worden. Tevens is dit platform voorzien van een takelkraan waarmee slachtoffers en quad verplaatst kunnen worden. Daarbij wordt ook een snelle rubber artsenboot gebruikt, ook weer volledig uitgerust als ambulance, om een arts of verpleegkundige snel op de gewenste bestemming te krijgen.

Diverse caravans zijn beschikbaar als basisposten tijdens evenementen.

Op de afbeelding hieronder de 4WD ambulance, geschikt voor onverhard terrein, waar gewone ambulances moeilijk kunnen komen.

Tevreden opdrachtgevers

De KNAF, de Nederlandse Autosportfederatie, en de FIA (de Europese autosportbond) kent de uitrusting, en heeft de wagens regelmatig als uitmuntend geclassificeerd. Er bestaat een uitstekende samenwerking met de KNAF. Ook de KNMV is zeer tevreden en beveelt ons van harte aan. Met de GGD zijn duidelijke werkafspraken gemaakt. De samenwerking is uitstekend. Diverse inspecteurs van de volksgezondheid  hebben het Medical Team Nederland geïnspecteerd en de leiding goed bevonden. En uiteraard het steeds weer terugkomen van opdrachten van dezelfde organisatoren zal zeker ook iets zeggen over de kwaliteit van onze dienstverlening. Het steeds maar weer aanpassen aan de eisen des tijds waarborgt uiteraard dan ook een prima eerste opvang van een slachtoffer.