Over ons

Historie

Al vanaf 1978 werden door de oprichter Anton T. M. Blom, voormalig huisarts te Kootstertille in Friesland, autocrosses en wielersport op persoonlijke titel begeleid, meestal met een groepje hulpverleners uit het eigen dorp. Begin 1986 is de stichting Medical Team Nederland officieel opgericht om met medische teams de autosport en andere sporten in heel Nederland op een meer verantwoorde manier te begeleiden. Geleidelijk aan is een zeer volwassen, professionele organisatie ontstaan met een up-to-date uitrusting, die al jaren alle soorten evenementen medisch begeleidt.

Financiering

Medical Team Nederland is geheel uit eigen financiering groot geworden. Sponsorgelden, grote schenkingen, partnerschappen hebben geen rol gespeeld. Steeds door het doorberekenen van de kosten, zonder winstoogmerk, dus op basis van non-profit, heeft het team redelijk quitte kunnen spelen. De toch aan het eind van het jaar terugkerende verliezen werden intern verrekend. Nu echter is de tijd aangebroken om te gaan leunen op sponsoring en/of partnerschappen of zelfs overname.  Verschillende vormen van financiering zijn mogelijk, uiteraard tegen diverse vormen van tegenprestatie. Graag willen we in contact treden met serieuze gegadigden.

Foto-album

Er worden regelmatig foto’s van Medical Team Nederland gemaakt op evenementen. Een aantal van deze foto’s zijn hieronder terug te vinden.