Verhuur

Naast inzet van ons team kunt u ook ons materieel huren. TOP Medical Team verhuurt de volgende materialen:

  • Twee Volkswagen T5 Medilances conform LPA 8.1 ingericht.
    Deze worden verhuurt inclusief ambulancechauffeur en indien gewenst met ALS-verpleegkundige.
  • Eén 4WD C.M.C. Chevrolet Silverado Medilance inclusief ambulancechauffeur en indien gewenst met ALS-uitrusting.
  • Medilance quad met ambulancechauffeur en indien gewenst ALS-uitrusting
  • Mobiele polikliniek (ALS-ingericht)